Warta ponownie nagrodzona za najlepszą współpracę

Pośrednicy finansowi, zrzeszeni w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, wyróżnili najlepsze firmy pod względem jakości współpracy. Wśród ubezpieczycieli nagrodę – „Laur Pośredników 2019” otrzymała Warta.

Warta ponownie nagrodzona za najlepszą współpracę

„Laur Pośredników” to wyjątkowa nagroda. To sygnał dla nas, że doceniacie współpracę z nami i postrzegacie nas jako wyjątkowego partnera biznesowego.

Czym jest Laur Pośredników Finansowych?

To inicjatywa wspierająca promowanie najlepszych praktyk w relacjach instytucja finansowa – pośrednik. W czterech kategoriach konkursowych wyłoniono: najlepszą firmę ubezpieczeniową, bank – w zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych, bank – w zakresie sprzedaży kredytów gotówkowych oraz firmę pożyczkową. O ocenę jakości współpracy zostali poproszeni praktycy sektora pośrednictwa finansowego bazując na własnych doświadczeniach.
W głosowaniu pod uwagę brane były m.in. standardy współpracy i komunikacji ocenianej firmy
z pośrednikami oraz sprawność, przejrzystość i przewidywalność procesu sprzedaży produktu. Kryteria konkursowe obejmowały także te związane z monitorowaniem jakości agencyjnych praktyk sprzedażowych celem przeciwdziałania zjawisku missellingu i wyłudzeniom oraz etyką działania.

W kategorii „Laur Pośrednika 2019 – Ubezpieczenia” pierwsze miejsce przypadło Warcie ex aequo z dwoma innymi firmami ubezpieczeniowymi. To wyróżnienie otrzymaliśmy już po raz drugi.

W Warcie dużą wagę przywiązujemy do budowania partnerskich, opartych na profesjonalizmie i wzajemnym szacunku relacji z naszymi pośrednikami. Na tym oparta jest nasza strategia. Dlatego to wyróżnienie, przyznane przez praktyków rynku, jest dla nas tak bardzo cenne i ważne. To jeden z dowodów, że nasza strategia jest realizowana skutecznie, a nasi partnerzy to doceniają – mówi Jarosław Piątkowski wiceprezes, odpowiedzialny za pion sprzedaży w Warcie.

***

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstał w 1999 roku
i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe oraz przedsiębiorstwa
z branży ubezpieczeniowej.

Oceń Artykuł