UWAGA: sprawdź swój wpis w ewidencji przedsiębiorstw!

W związku ze zmianą przepisów o działalności gospodarczej, z rejestru przedsiębiorstw znikają wpisy, które nie posiadają numeru PESEL. Sprawdź, czy usunięcie z rejestru dotyczy Twojej działalności!

UWAGA: sprawdź swój wpis w ewidencji przedsiębiorstw!

W połowie maja mogliście natknąć się w prasie na alarmujące wiadomości o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisów, które nie zawierały numerów PESEL. Poniżej wyjaśniamy jak sprawdzić, czy ten problem dotyczy Waszej agencji.

Czy to mnie dotyczy?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że obowiązek aktualizacji dotyczy przedsiębiorców, którzy założyli działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2012 roku i którzy nie modyfikowali swoich wpisów po tej dacie.

Czy jeszcze mogę wprowadzić zmiany?

Termin aktualizacji wpisów, upłynął 19 maja br. jednak wykreślanie z rejestru wpisów przedsiębiorstw będzie odbywało się stopniowo, zatem jeżeli temat dotyczy Twojej firmy to wciąż masz czas na wprowadzenie zmian we wpisie.

Jeżeli jednak Twoja firma została wykreślona z CEIDG, zgłoś niezwłocznie ten fakt do WARTY, na adres wskazany w umowie agencyjnej:

 

Poprawność Twojego wpisu możesz sprawdzić na stronie CEIDG

Przeczytaj wyjaśnienie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Oceń Artykuł

Poznaj historie napisane przez życie