Dane klientów? To ważne dla wszystkich!

Aby Twoi klienci mogli w pełni korzystać z oferty Warty, powinni na bieżąco być informowani o wszelkich zmianach, procedurach czy nowościach. Wypełnij obowiązek RODO i prawidłowo uzupełniaj ich dane kontaktowe!

Dane klientów? To ważne dla wszystkich!

W ostatnim czasie odnotowujemy coraz więcej przypadków pojawiania się nieprawidłowych danych klientów w dokumentacji ubezpieczeniowej oraz systemie informatycznym TUiR ,,WARTA” S.A. (w szczególności numerów telefonu i adresów poczty elektronicznej). Takie sytuacje to nie tylko  konsekwencje natury prawnej, ale i niezgodność z zapisami RODO.

Klient jest najważniejszy

Jako zakład ubezpieczeń mamy wobec naszych klientów obowiązki związane z dostarczaniem informacji, których wymagają od nas powszechnie obowiązujące przepisy. Jeśli bezpośredni kontakt z klientem jest utrudniony, nie jesteśmy w stanie udoskonalać naszej jakości obsługi i produktów.

RODO to podstawa!

Takie działania mogą prowadzić również do naruszenia danych osobowych, kiedy to Warta prowadzi korespondencję w ramach obsługi umowy ubezpieczenia, czy likwidacji szkody. Wówczas informacje zawierające dane szczególnych kategorii, nie trafiają bezpośrednio do klienta. Taka sytuacja może stać się argumentem dla Twoich klientów do zgłaszania roszczeń o naruszenie dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności.

Pamiętaj! Przypadki pojawienia się w dokumentacji ubezpieczeniowej lub w systemie informatycznym Warty nierzeczywistych danych kontaktowych klientów, będą powodowały zastosowanie konsekwencji wynikających z zapisów umów agencyjnych.

Oceń Artykuł