Wyślij klientom pocztówkę NNW!

W związku z naszym najnowszym produktem Warta Twoje NNW, przygotowaliśmy wakacyjne pocztówki, które możesz przesłać do swoich klientów. Zobacz, co daje Pakiet Dla Turysty RP i już dziś poinformuj o nim klientów!

Wyślij klientom pocztówkę NNW!

Warta Twoje NNW to trzy elastyczne pakiety ochrony: dla Ciebie, dla Ucznia i dla Turysty (RP). O najnowszym produkcie pisaliśmy w tym artykule.

Od teraz Twoi klienci będą bezpieczni nie tylko za granicą, ale i na wakacjach w Polsce. Umożliwi im to Pakiet dla Turysty RP, jedna z opcji najnowszego produktu Warta Twoje NNW. Dodatkowo może on stanowić uzupełnienie Warta Travel.

Co musisz wiedzieć o Pakiecie dla Turysty (RP)?

Dla kogo?

Dla osób podróżujących po Polsce indywidualnie lub grupowo, podczas m.in. wyjazdów indywidualnych, rodzinnych lub wycieczek, zielonych szkół czy pielgrzymek

  • brak w nim ograniczenia wiekowego osób ubezpieczonych.

Kiedy?  

Umowa może zostać zawarta na maksymalnie 30 dni.

Jaki jest zakres?

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków w tym m.in. uszczerbek na zdrowiu (złamania, zwichnięcia i inne uszkodzenia ciała), zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Odpowiadamy również za zdarzenia, które miały miejsce, gdy Ubezpieczony znajdował się w stanie po użyciu alkoholu;
  • usługi assistance, w tym zastępczy kierowca i organizacja wizyty lekarza w miejscu pobytu na wakacjach.

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o:

  • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, w tym za szkody wyrządzone w wyposażeniu hotelu, ośrodka wypoczynkowego, kwater prywatnych;
  • bagaż podróżny (w tym sprzęt sportowy);
  • koszty odwołania podróży krajowej (do 5 000 zł na osobę) – jeśli Ubezpieczony z powodu np. nieszczęśliwego wypadku, ciężkiego zachorowania nie może wyjechać i utraci opłacone koszty – Warta je zwróci do kwoty 5 000 zł na osobę.

Ściągawkę z pełnym zakresem NNW znajdziesz tutaj.

Jak poinformować klienta o najnowszym produkcie?

Przygotowaliśmy specjalne wakacyjne pocztówki, które możesz rozesłać do swoich klientów, informując ich o najnowszym zakresie ochrony! Wszystkie znajdziesz tutaj  lub na stronie głównej serwisu

Pobierz pocztówki i wyślij je mailem do swoich klientów! W ten sposób poinformuj ich o nowej ofercie w niebanalny sposób.

Możesz pobrać wszystkie grafiki już teraz, dopisać do nich krótką informację, np.:

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Warty dotyczącą ochrony podczas podróży po Polsce!
Warta Twoje NNW w Pakiecie dla Turysty (RP) to m.in.:

  • ochrona 24/7 na terenie całej Polski,
  • przydatne usługi assistance w podstawie, m.in. zastępczy kierowca i organizacja wizyty lekarza w miejscu pobytu na wakacjach,
  • możliwość rozszerzenia zakresu podstawowego NNW o ubezpieczenie bagażu podróżnego, w tym sprzętu sportowego, OC w życiu prywatnym oraz koszty odwołania podróży krajowej,
  • szkody po użyciu alkoholu włączone do zakresu podstawowego.

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do kontaktu!

TU WPISZ SWOJE DANE KONTAKTOWE

Oceń Artykuł