Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC – ważne zmiany!

Wraz z końcem 2018 roku zaczną obowiązywać nowe sumy gwarancyjne w ubezpieczeniach OC. Sprawdź, co się zmienia!

Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC – ważne zmiany!

W związku z nowelizacją Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, niedługo zaczną obowiązywać nowe sumy gwarancyjne w:

  • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • OC rolnika

Dokumenty ubezpieczenia wystawiane od 31 grudnia 2018 r. muszą zawierać poniższe nowe sumy gwarancyjne:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji Ustawy odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do systemów Warty.

UPEWNIJ SIĘ,  że Twoje własne materiały są aktualne i zawierają nowe sumy gwarancyjne.

Oceń Artykuł

Poznaj historie napisane przez życie