Ruszamy z Akcją Szkolną – nowe pakiety NNW!

Zbliża się okres pozyskiwania szkół i placówek oświatowych, dlatego już teraz rusza nasza Akcja Szkolna 2019/2020. Zobacz tegoroczne założenia i zapoznaj się z dodatkowymi świadczeniami, jakie możesz zaoferować klientom.

Ruszamy z Akcją Szkolną – nowe pakiety NNW!

Co nowego w ubezpieczeniu NNW „Szkolnym”?

Jednorazowe świadczenie w razie:

 • Pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku choroby (innej niż przewlekła), trwający minimum 5 dni (świadczenie w wysokości 200 zł);
 • Śmierci ubezpieczonego dziecka w wyniku nowotworu złośliwego (świadczenie w wysokości 1000 zł);
 • Śmierci ubezpieczonego dziecka w wyniku wrodzonej wady serca (świadczenie w wysokości 1000 zł);
 • Śmierci rodzica/opiekuna prawnego (świadczenie w wysokości 1000 zł).

Nie zapominaj o ubezpieczeniu mienia!

Program szkolny 2019/2020 oparty na pakiecie WARTA EKSTRABIZNES PLUS oferuje ubezpieczenie:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych lub w formule all risks,
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z możliwością ubezpieczenia rzeczy osobistych uczniów pozostawionych w szatni od kradzieży zwykłej,
 • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pamiętaj, że zgodnie z zapisami OWU zakresem ubezpieczenia nie są objęte wartości pieniężne.

Jakie są założenia tegorocznej Akcji Szkolnej?

 1. Umowy zbiorowe na rzecz uczniów/nauczycieli mogą być zawierane jedynie na warunkach OWU młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych obowiązujących od 26 czerwca 2018r
 2. Produkt NNW „Szkolne” dla umów zbiorowych jest dostępny w AUW od 12 czerwca 2019r.
 3. Umowa może zostać zawarta z okresem ubezpieczenia wcześniejszym, niż data zawarcia umowy (w przypadku placówek innych, niż szkoły wyższe – zawarcie umowy do końca września – ochrona od 1 września, a w przypadku szkół wyższych – zawarcie umowy do końca października – ochrona od 1 października).
 4. W ofercie szkolnej nie ma darowizn ani funduszu prewencyjnego, jest jedynie prowizja dla sprzedawcy (zwyżka prowizyjna w AUW).
 5. Przy wznowieniach umów grupowych o niskiej szkodowości, istnieje możliwość utrzymania ubiegłorocznego współczynnika (składki na osobę) – w tym celu należy wysłać wniosek na kompetencje do Centrum Underwritingu Ubezpieczeń Detalicznych.
 6. Nowa oferta dla klientów zawierających indywidualne umowy, w tym uczniów będzie dostępna w lipcu – szczegóły już wkrótce.

Oceń Artykuł

Poznaj historie napisane przez życie