OC Najemcy i OC Lokator – czy wiesz wszystko?

Rynek najmu mieszkań rośnie bardzo dynamicznie. W samym ubiegłym roku przybyło 70 tysięcy wynajmowanych mieszkań.  Dlatego w produktach mieszkaniowych Warty przygotowaliśmy specjalne rozszerzenia ochrony zarówno dla najemców jak i wynajmujących mieszkania. Co oznacza, że klient wynajmuje nieruchomość? Kim jest najemca? Jaką ochronę powinien sobie zapewnić? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

OC Najemcy i OC Lokator – czy wiesz wszystko?

Klient wynajmuje nieruchomość – oznacza to, że jest właścicielem nieruchomości, którą na podstawie umowy najmu (lub innej umowy) oddaje do użytkowania osobom trzecim.

Klient jest najemcą nieruchomości –oznacza to, że ubezpieczony użytkuje nieruchomość na podstawie umowy najmu (lub innej umowy)zawartej z właścicielem nieruchomości (wynajmującym).

Przypomnijmy kilka definicji klauzul w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym:

OC najemcy – obejmuje szkody rzeczowe powstałe w nieruchomości oraz mieniu ruchomym stanowiącym wyposażenie nieruchomości, z której Ubezpieczony (najemca) korzystał na podstawie umowy najmu, zawartej w formie pisemnej.

OC lokator – obejmuje szkody rzeczowe powstałe w mieniu osób trzecich podczas korzystania przez lokatora/najemcę z nieruchomości, którą Ubezpieczony użyczył mu na podstawie umowy najmu, zawartej w formie pisemnej. W ramach niniejszego rozszerzenia lokatora uważa się za Ubezpieczonego

Zobacz na naszym schemacie, kto jest odpowiedzialny za jakie szkody bądź kogo i w jakim zakresie chroni polisa:

  1. Ochrona dla właściciela nieruchomości (wynajmującego)

  2. Ochrona dla najemcy

  3. Ochrona dla właściciela vs. Ochrona dla najemcyWAŻNE!
    Dodatkowo przypominamy, że w ramach podstawowego OC w życiu prywatnym, WARTA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych, bez konieczności opłacania dodatkowej składki.

Oceń Artykuł

Poznaj historie napisane przez życie