Nowy produkt NNW!

Już teraz możesz proponować klientom nową ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – Warta Twoje NNW. Zobacz, co zapewniają 3 elastyczne pakiety ochrony.

Nowy produkt NNW!

Warta Twoje NNW to nowoczesne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z szerokim zakresem ochrony. Ubezpieczenie to trzy elastyczne pakiety ochrony: dla Ciebie, dla Ucznia i dla Turysty (RP).

 1. Pakiet dla Ciebie – skierowany do osób aktywnych, w wieku do 67 lat, zamieszkujących na terytorium RP. Umowa może zostać zawarta na maksymalnie 12 miesięcy.

Najważniejsze cechy nowego ubezpieczenia to:

 • pakiet usług assistance w podstawie, a w nim: transport medyczny, wizyta pielęgniarki, dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, opieka domowa po hospitalizacji, konsultacja medyczna (infolinia ), wizyta u psychologa, opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, opieka nad psami i kotami
 • włączenie wyczynowego uprawiania sportu do zakresu podstawowego
 • większość sportów uprawianych amatorsko w podstawie – rozszerzenia wymagają tylko sporty wysokiego ryzyka (krótki, zamknięty katalog)
 • dodatkowa opcja – progresja w NNW, czyli zwiększenie świadczenia nawet 3-krotnie
 • krótki katalog prac, za które pobieramy dodatkową składkę – pozostałe w podstawie

NOWOŚĆ! zwrot kosztów dostosowania mieszkania po nieszczęśliwym wypadku

 1. Pakiet dla Ucznia – skierowany jest do przedszkolaków, uczniów lub studentów (z wyłączeniem studentów studiów zaocznych i wieczorowych), w wieku do 26 lat. Ubezpieczenie Warta Twoje NNW, pakiet dla Ucznia zastępuje standardowe grupowe NNW szkolne i daje ochronę na 12 miesięcy, na terenie całego świata. Teraz to rodzic może zdecydować, jaka ma być suma ubezpieczenia i zakres !

Jeśli uszczerbek na zdrowiu np. przy złamaniu palca podczas zajęć sportowych wyniesie 1%, to wypłata może wynieść nawet 500 PLN (przy SU 50 000 PLN).

Pakiet obejmuje uprawianie sportów wysokiego ryzyka oraz wyczynowe uprawianie sportu. Sumę ubezpieczenia NNW można dopasować w zakresie od 1 000 do 50 000 PLN. Ubezpieczenie zawiera również atrakcyjny pakiet usług assistance (limit 10 000 PLN ), w którym m.in.: transport medyczny, wizyta pielęgniarki, wizyta u psychologa, korepetycje z wybranych przedmiotów.

Jeśli dziecko z powodu nieszczęśliwego wypadku znajdzie się w szpitalu – Warta zwróci pieniądze za utracone zajęcia.

Pakiet może zostać  rozszerzony o OC Studenta (suma ubezpieczenia 20 000 PLN ) Ta opcja dodatkowa zabezpiecza odpowiedzialność cywilną studentów, jeśli wyrządzą szkodę np. w wynajmowanym mieszkaniu, ochrona działa również  podczas praktyk, staży na uczelni i poza nią.

 1. Pakiet dla Turysty (RP) skierowany jest do osób podróżujących po Polsce indywidualnie lub grupowo (na przykład wyjazdów indywidualnych, rodzinnych lub  wycieczek, zielonych szkół, pielgrzymek ), brak w nim ograniczenia wiekowego osób ubezpieczonych.

Najważniejsze informacje o Pakiecie dla Turysty

 • Może stanowić uzupełnienie ubezpieczenia Warta Travel.
 • Umowa może zostać zawarta na maksymalnie 30 dni.
 • Zakresem ubezpieczenia NNW są objęte również zdarzenia, które miały miejsce gdy Ubezpieczony znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu.
 • Oprócz NNW i assistance można zawrzeć OC w życiu prywatnym, bagażu podróżnego (w tym sprzęt sportowy) oraz kosztów odwołania podróży krajowej.
 • Zakres pakietu obejmuje też odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w wyposażeniu hotelu, ośrodka wypoczynkowego, kwater prywatnych, a przy rozszerzeniu umowy o sporty wysokiego ryzyka, również za szkody w wypożyczonym sprzęcie narciarskim i snowboardowym.
 • Pakiet można rozszerzyć również o ubezpieczenie kosztów planowanej podróży krajowej. Suma ubezpieczenia tych kosztów to nawet 5 000 PLN na osobę.

W ramach usług assistance, będących integralną częścią zakresu podstawowego ubezpieczenia, ubezpieczony zyskuje usługę kierowca zastępczy oraz organizację wizyty lekarza w miejscu pobytu.

W bazie wiedzy znajdziesz nowy rejestr materiałów informacyjnych zaktualizowany o materiały dotyczące nowego produktu oraz nowe wytyczne  do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta wraz z załącznikami. Już dziś zapoznaj się z materiałami!

Nowy produkt już jest dostępny w AUW! Poniżej znajdziesz ściągawki produktowe oraz OWU:

 1. Ściągawka produktowa
 2. Ściągawka – ścieżka w AUW
 3. OWU

Oceń Artykuł