Nowe szablony wypowiedzenia OC

Na stronach internetowych Warty i HDI oraz w Bazie Wiedzy znajdziecie nowe szablony wypowiedzenia umowy OC pojazdów mechanicznych oraz OC rolników/budynków rolniczych. Dlaczego zachęcamy do korzystania z nowych druków?

Nowe szablony wypowiedzenia OC

Od teraz klienci Warty mogą wypełnić dokumenty wypowiedzenia umowy również elektronicznie. Wystarczy w formularzu online wypełnić pola edytowalne, zapisać go na dysku komputera,
a następnie wydrukować i podpisać.

Dlaczego nowe szablony?

W wielu wzorach dostępnych w Internecie, umieszczona zostaje dodatkowa informacja, że „złożenie wypowiedzenia umowy OC jest równoznaczne z wnioskiem klienta o usunięcie danych osobowych i złożeniem sprzeciwu na działania marketingowe”.

Wypowiedzenie umowy nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o usunięcie danych lub ze sprzeciwem na działania marketingowe. Taki wniosek klient ma również prawo złożyć (jest to uprawnienie wynikające z art. 17 RODO – tzw. prawo do bycia zapomnianym lub art. 21 ust. 2 – sprzeciw na marketing), wtedy agent ma obowiązek postąpić zgodnie z procedurą i zarejestrować wniosek samodzielnie w aplikacji COA.

W przypadku gdy na wzorze wniosku o wypowiedzenie umowy automatycznie pojawia się ww. oświadczenie o usunięcie danych, klient często nawet nie jest świadomy, że taki wniosek złożył, a dla agenta oznacza to niemożność przedstawienia mu oferty ubezpieczenia.

Nawet nieświadome złożenie takiego wniosku przez klienta ograniczy Wam dotarcie z ofertami i propozycjami usług ubezpieczeniowych. Tym samym, w sposób niezamierzony tracimy jedną z szans dotarcia do klienta i ponownego rozpoczęcia z nim współpracy.

A jeśli klient przyjdzie ze swoim wnioskiem?

Nowe wzory nie są obligatoryjne – jeśli klient przedłoży inny wzór wypowiedzenia agent może go przyjąć. Warto jednak zwrócić uwagę na to, czy ewentualne wnioski o usunięcie danych były świadomie zaznaczone na formularzu przez klienta.

Dlaczego elektronicznie?

Dokumenty wypełniane odręcznie są poprawne, natomiast warto promować wśród klientów elektroniczną metodę wypełniania tych dokumentów. Elektroniczne wypełnienie dokumentu skraca czas obsługi – krótszy czas obsługi to szybsza akceptacja wniosku dla klienta.

Co więcej, jednoznaczna treść dotycząca wyłącznie wypowiedzenia zapewnia właściwe procesowanie dokumentu po stronie zakładu ubezpieczeń – im więcej niepotrzebnych szczegółów, tym dłuższe procesowanie dokumentu.

Oceń Artykuł

Poznaj historie napisane przez życie