Nie narażaj klienta na odmowę wypłaty świadczenia – wyślij umowę!

Jeden egzemplarz wnioskopolisy dla klienta, drugi egzemplarz dla Warty. Pamiętaj o odesłaniu podpisanej przez klienta wnioskopolisy WDCiR do Warty. Zwróć uwagę na podpis. 

Nie narażaj klienta na odmowę wypłaty świadczenia – wyślij umowę!

Przypominamy jak poprawnie zawrzeć z klientem umowę WARTA DLA CIEBIE i RODZINY.

  1. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie poprawnie wypełnionej w aplikacji eAgent, wydrukowanej i podpisanej przez ubezpieczającego wnioskopolisy.

UWAGA: Na wydruku polisy dodaliśmy ramkę na podpis klienta (zobacz wzór). Pamiętaj, aby zwrócić uwagę, czy podpis jest duży, wyraźny i znajduje się w obszarze ramki. Dzięki temu nie tylko szybciej zweryfikujemy polisę w systemie, ale też zarejestrujemy Twoją sprzedaż, co przyspieszy termin wypłaty prowizji.

  1. Za poprawność dokumentacji ubezpieczeniowej odpowiada pośrednik ubezpieczeniowy.
  1. Ubezpieczający jest objęty ochroną ubezpieczeniową od 1 dnia miesiąca po wystawieniu  wnioskopolisy, pod warunkiem prawidłowo wypełnionej i podpisanej wnioskopolisy i opłacenia pierwszej składki do 14 dnia pierwszego miesiąca.

NAJWAŻNIEJSZE KROKI PROCESU ZAWARCIA UMOWY, których nie możesz pominąć:

PRZED WYDRUKOWANIEM dwóch egzemplarzy wnioskopolisy z aplikacji eAgent:

1)      przeprowadź analizę potrzeb klienta, na podstawie której określisz wariant ubezpieczenia

2)      zapoznaj klienta z zasadami ubezpieczenia, OWU i kartą produktu oraz poinformuj o przysługujących mu prawach i zasadach przetwarzania danych, na żądanie okaż lub prześlij treść klauzul

3)      zidentyfikuj i zweryfikuj tożsamość klienta, a następnie zarejestruj dane klienta w aplikacji, w tym dane o stanie zdrowia

4)      odczytaj klientowi oświadczenia, w tym oświadczenie ze zgodą na występowanie do placówek medycznych i NFZ oraz poinformuj, że brak zgody uniemożliwia zawarcie umowy

5)      zarejestruj wszystkie dane, zgody i oświadczenia klienta, zgodnie z decyzją klienta i wydrukuj dwa egzemplarze wnioskopolisy

 

PO WYDRUKOWANIU dwóch egzemplarzy wnioskopolisy z aplikacji eAgent:

1)      przekaż klientowi do sprawdzenia i podpisania oba egzemplarze wnioskopolisy

2)      przekaż klientowi 1 egzemplarz podpisanej wnioskopolisy, OWU i kartę produktu

3)      poinformuj klienta o terminach płatności pierwszej i kolejnych składek (więcej informacji o płatności składki znajdziesz  w tym materiale)

4)      podpisaną przez klienta wnioskopolisę (2-gi egzemplarz), niezwłocznie prześlij do WARTY na niżej podany adres:

TUnŻ WARTA S.A.

Skrytka pocztowa nr 61, Pocztowa 1

41-500 Chorzów

Wnioskopolisy powinny być odesłane maksymalnie w ciągu tygodnia. Mogą być wysyłane w zbiorczych przesyłkach.

JEST UMOWA. JEST PROWIZJA DLA CIEBIE I ŚWIADCZENIE DLA KLIENTA.

Przypominamy, że:

  1. Prowizję za daną polisę otrzymasz po przesłaniu do WARTY poprawnie wypełnionej i podpisanej wnioskopolisy i opłaceniu przez ubezpieczającego pierwszej składki do 14 dnia pierwszego miesiąca. Informacje o nierozliczonych polisach znajdziesz na ekranie startowym w aplikacji eAgent, w rubryce „polisy bez wymaganych dokumentów”.
  2. Świadczenie, w razie złożenia wniosku Klienta, zostanie wypłacone (jeżeli zasadne) pod warunkiem zarejestrowania oryginału wnioskopolisy przez Wartę. W przypadku braku oryginału dokumentu, Warta może odmówić wypłaty świadczenia.

Oceń Artykuł

Poznaj historie napisane przez życie