Kody i raporty na online.warta.pl dla wszystkich!

Od teraz także współpracownicy agencji (OWCA) mogą skorzystać z kodów rabatowych i raportowania sprzedaży ubezpieczenia Warta Travel na online.warta.pl. Do tej pory tej funkcjonalności używali właściciele agencji.

Kody i raporty na online.warta.pl dla wszystkich!

Jak to zrobić?

Wejdź na https://online.warta.pl/backoffice i zaloguj się przy użyciu loginu i hasła identycznego, jak do platformy sprzedażowej  eAgent.

Na pierwszej stronie będziesz miał dostęp do wszystkich instrukcji i poradników, jak efektywnie sprzedawać nowy produkt Warta Travel poprzez domenę online.warta.pl

W kolejnych zakładkach masz dostęp do szeregu funkcjonalności:

  1. Zakładka „Kody rabatowe” daje możliwość wglądu do przypisanych do Ciebie kodów rabatowych wraz z informacją o ich statusie oraz liczbą kalkulacji i wystawionych polis z ich użyciem. Ponadto masz możliwość dodania nowego, swojego indywidualnego kodu rabatowego, jak również wygenerowania baneru lub linku z zapisanym Twoim kodem, który będziesz mógł dystrybuować w Internecie.
  2. Zakładka „Polisy” daje możliwość wglądu do listingu polis wystawionych przy użyciu Twoich kodów rabatowych. Szczegóły polisy są do wglądu na Twoim koncie na platformie eAgent.
  3. Zakładka „Kalkulacje” to listing kalkulacji wykonanych przy użyciu Twoich kodów rabatowych.
  4. W ostatniej Zakładce „Administracja” zmienisz adres email, na który chcesz otrzymywać raporty o sprzedanej polisie oraz cotygodniowe informacje o liczbie sprzedanych polis i wykonanych kalkulacji przy użyciu Twoich kodów rabatowych.

Kody rabatowe i dostęp do raportów sprzedaży  online.warta.pl. ułatwią wszystkim naszym  partnerom oferowanie nowego ubezpieczenia Warta Travel.

Oceń Artykuł