Już 30 października rozpoczynamy sezon rolny 2019/2020!

Dla rolnika – grunt to wygoda, dlatego na jednej polisie w Warcie będzie można ubezpieczyć dom i gospodarstwo – kompleksowo, jak nigdy dotąd!

Już 30 października rozpoczynamy sezon rolny 2019/2020!

Nowa oferta jest odpowiedzią na potrzeby przede wszystkim tych rolników, którzy w swoim gospodarstwie łączą życie prywatne z aktywnością w branży rolnej.

KORZYŚCI DLA AGENTA

 • PROSTO – uproszczenie ścieżki sprzedaży w AUW WARTA XXI
 • ELASTYCZNIE – możliwość elastycznego przyjmowania sumy ubezpieczenia budynku rolniczego na wniosek klienta
 • FUNKCJONALNIE I KOMPLEKSOWO – szerokie możliwości dosprzedaży dodatkowych ryzyk zarówno do ubezpieczenia budynków mieszkalnych (np. ruchomości domowe, OC w życiu prywatnym, NNW) jak i budynków gospodarczych (ubezpieczenie wyposażenia, ziemiopłodów lub zwierząt gospodarskich).

PROSTA ŚCIEŻKA SPRZEDAŻY

Poznaj odświeżoną i uproszczoną ścieżkę sprzedaży w AUW WARTA XXI

 • Możliwość przyjęcia sumy ubezpieczenia budynku rolniczego na wniosek klienta
 • Wszystkie ryzyka dodatkowe na jednym ekranie
 • Silosy jako odrębny przedmiot ubezpieczenia
 • Jedna suma ubezpieczenia na wszystkie zwierzęta przyjmowane do ubezpieczenia
 • Czytelna oferta z informacją nt. możliwego zakresu ubezpieczenia w różnych wariantach

KORZYŚCI DLA KLIENTA

 • WYGODNIE – pełna ochrona gospodarstwa i majątku prywatnego na jednej polisie
 • KOMPLEKSOWO – najszerszy zakres ubezpieczenia dla budynku mieszkalnego – opcja ubezpieczenie all-risks (rozszerzenie KOMFORT) dla budynków z SU=> 200 000 zł; dla budynków mieszkalnych do 50 lat – odszkodowanie w wartości odtworzeniowej
 • POMOCNIE – opcja skorzystania z dostępu do szerokiego pakietu assistance
 • ATRAKCYJNIE CENOWO – dostępne zniżki dla nowych klientów do 30% oraz za kompleksowe ubezpieczenie gospodarstwa wraz z domem – zniżka 10% za budynek mieszkalny do pozostałych ryzyk na polisie

MASZ NOWYCH KLIENTÓW? PAMIĘTAJ!

 • Umowa może być zawarta nawet z 60 dniowym wyprzedzeniem względem daty początku ochrony. Dlatego już w listopadzie powinieneś przedstawić klientom nową ofertę!
 • Oferta zatwierdzona w AUW WARTA XXI ważna jest aż 30 dni.
 • Dla polis z początkiem okresu ubezpieczenia od 1. listopada 2019, płatnych przelewem jednorazowo lub w dwóch ratach, możliwe jest odroczenie terminu płatności składki/pierwszej raty do marca 2020.

DBAJ O WZNOWIENIA

 • SOWA dla polis z okresem ochrony do 30 grudnia 2019 r. dostępna będzie od 30 października. SOWA dla polis z okresem ochrony do 31 stycznia 2020 dostępna od 14 listopada.
 • Przekonaj klienta do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia. Dla wybranych klientów, którzy kontynuują obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych dostępne będą ryzyka dodatkowe w promocyjnej cenie:

o   assistance za 5 zł,

o   ruchomości domowe od zdarzeń losowych – do 45 zł,

o   ruchomości domowe od kradzieży z włamaniem – do 30 zł,

o   OC w życiu prywatnym – do 15 zł,

o   NNW – do 20 zł za jedną osobę

 • Jeśli jest to niezbędne do ochrony wznowienia, skorzystaj z budżetu zniżek w AUW WARTA XXI. Pierwsze zasilenie budżetów nastąpi 30 października, kolejne 14 listopada razem z SOWĄ, obejmującą polisy z końcem ochrony 31 grudnia i w styczniu.
 • Zniżka z budżetu na wznowienia dla Agenta ma zastosowanie do polis ze składką > 50 zł, na których są obowiązkowe budynki lub samodzielne ubezpieczenie dobrowolne. Kwotę dostępnego budżetu zniżek oraz wysokość maksymalnej zniżki dla danej polisy można sprawdzić w AUW WARTA XXI.
 • W wyjątkowych sytuacjach poproś o kod zniżkowy swojego RMS. Kody mają zastosowanie do bezszkodowych polis ze składką większą niż 150 zł. Każdy kod można wykorzystać tylko jeden raz.
 • W związku z przekazaniem kompetencji do zarządzania ceną Agentom / RMS-om – underwriterzy CUUD nie będą akceptować zniżek.

WZNOWIENIA

Wznowienie nawet do 30 dni. Polisy z okresem ochrony od 1 listopada 2019 do 31 stycznia 2019 będą mogły być wystawione przez sprzedawcę do 30 dni po dacie początku ochrony.

Od 31 dnia po rozpoczęciu ochrony umowy automatycznie wznowionej – polisę wystawi COP i prześle do Klienta.

MATERIAŁY INFORMACYJNE I MARKETINGOWE

W Bazie Wiedzy znajdziesz nowy rejestr materiałów informacyjnych zaktualizowany o materiały dotyczące nowego produktu. Już dziś zapoznaj się z materiałami!

 • OWU, karty IPID i karty dla dystrybutora
 • One-pager dla agenta
 • Zasady zawierania ubezpieczeń – decyzja
 • Ulotki dostępne w Centralnym Magazynie Druków

Oferta Warta dla Ciebie i Rodziny na sezon rolny

Życzymy udanego sezonu rolnego 2019/2020!

 

Oceń Artykuł

Poznaj historie napisane przez życie