Dlaczego EKUZ klientowi nie wystarczy?

Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami – wielu z nas nie może doczekać się upragnionych wakacji. Zanim jednak Twoi klienci spakują walizki i udadzą się na upragniony wypoczynek, przypomnij im, że tylko Warta Travel zapewni kompleksową ochronę na wypadek niespodziewanych zdarzeń w podróży.

Dlaczego EKUZ klientowi nie wystarczy?

Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami – wielu z nas nie może doczekać się upragnionych wakacji. Zanim jednak Twoi klienci spakują walizki i udadzą się na upragniony wypoczynek, przypomnij im, że tylko Warta Travel zapewni kompleksową ochronę na wypadek niespodziewanych zdarzeń w podróży.

 EKUZ  WARTA TRAVEL
Honorowana wyłącznie w publicznych placówkach służby zdrowia, które mają umowy z odpowiednikiem polskiego NFZ Gwarancja pokrycia kosztów leczenia we wszystkich dostępnych placówkach medycznych, również prywatnych do sumy ubezpieczenia KL
Obowiązuje system współfinansowania przez pacjenta świadczeń medycznych – pokrycie części kosztów na zasadach obowiązujących w danym państwie UE – koszty te nie są refundowane przez NFZ Brak partycypacji ubezpieczonego w kosztach leczenia – odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia, która może wynieść nawet 1 000 000 zł; pełna refundacja kosztów leków przepisanych przez lekarza i zakupionych zagranicą
Brak pokrycia kosztów poszukiwania i ratownictwa Koszty poszukiwania i ratownictwa w zakresie podstawowym ubezpieczenia
Brak pokrycia kosztów transportu do kraju oraz transportu zwłok Koszty transportu bez ograniczeń sumy ubezpieczenia
Brak usług Assistance Szeroki zakres usług assistance np. opieka nad nieletnimi dziećmi, pomoc tłumacza, przedłużenie ochrony o 48 godzin, czy odwiedziny osoby wskazanej
Brak dodatkowych ubezpieczeń Dodatkowo: NNW, OC w życiu prywatnym, bagaż podróżny, w tym sprzęt sportowy, kontynuacja leczenia powypadkowego w RP, koszty odwołania  podróży, zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie

Pamiętaj – Karta EKUZ nie wystarczy!

Jest ona honorowana jedynie w krajach UE/EFTA. W wielu miejscowościach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie i nie honorują karty EKUZ. Ubezpieczenie WARTA TRAVEL zapewni kompleksową ochronę we wszystkich dostępnych placówkach medycznych, również prywatnych.

Polski świadczeniobiorca, przebywający na terenie innego państwa członkowskiego, będzie w zakresie zasad finansowania świadczeń traktowany jak obywatel tego państwa, na terenie którego przebywa.

Mając na uwadze specyfikę systemów opieki zdrowotnej, funkcjonujących w poszczególnych państwach członkowskich UE/ EFTA, które w zdecydowanej większości przewidują dopłaty do świadczeń za korzystanie z nich, ponoszone bezpośrednio przez osoby ubezpieczone w tych państwach, polski świadczeniobiorca musi być przygotowany na konieczność częściowego ponoszenia kosztów świadczeń tzw. współfinansowanie kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych (udział własny pacjenta, wkład własny, współpłacenie). Koszty te nie podlegają refundacji.

Oceń Artykuł

Poznaj historie napisane przez życie