Zaświadczenia IDD już dostępne!

Na ePlatformie udostępniliśmy Wam zaświadczenia o szkoleniach zawodowych IDD. Dokumenty za zrealizowane szkolenia w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r zostały wystawione dla agentów właścicieli i współpracujących z nimi  OWFCA. Znajdziecie je na koncie agenta w zakładce „Rozliczenia”.

Zaświadczenia IDD już dostępne!

Hasłem do paczki jest numer pośrednika wskazany w kolumnie „ID pośrednika” (dla TUnŻ) lub w kolumnie „ID.PODM ZSI” (dla TUiR)

Zgodnie z ustawą o Dystrybucji Ubezpieczeń, od stycznia 2019 roku, każda osoba wykonująca czynności agencyjne ma obowiązek doskonalenia umiejętności zawodowych, poprzez odbycie co najmniej 15 godzin szkoleń zawodowych, wymaganych w ustawie.

Zaświadczenia ze szkoleń zawodowych, które otrzymaliście z innych towarzystw ubezpieczeniowych prześlijcie do Warty na następujące adresy mailowe:

Natomiast prosimy o nieprzesyłanie przekazanych zaświadczeń wystawionych przez TUIR/TUNŻ WARTA – zostały one już dostarczone do Biura Wsparcia Dystrybucji.

Szkolenia można realizować zdalnie na Platformie Szkoleniowej. Listę dostępnych szkoleń i najważniejsze informacje o szkoleniach znajdziecie w tym artykule.

Na Platformie Szkoleniowej można też sprawdzić:  ilość zaliczonych godzin szkolenia w ramach IDD.

Jak się zapisać na szkolenie e-learningowe?

  1. Wszystkie szkolenia znajdziecie pod adresem https://www.centrumszkolenwarta.pl. Zalogujcie się swoimi danymi: PESEL, Imię, Nazwisko.
  2. Kliknijcie na czerwony kafelek o nazwie „Zaproszenia na szkolenia e-learningowe”, wybierzcie katalog Szkolenia IDD i zapiszcie się na wybrane szkolenie.

Sugerujemy uruchamianie Platformy na przeglądarce Mozilla Firefox.

Oceń Artykuł