Obowiązkowe szkolenia IDD – pytania i odpowiedzi

Do ukończenia obowiązkowych 15 godz. szkoleń nie pozostało już zbyt wiele czasu. Jak wykonać szkolenia? Gdzie sprawdzić, ile godzin Ci zostało? Co, jeśli nie wypełnisz swojego obowiązku? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Obowiązkowe szkolenia IDD – pytania i odpowiedzi

Zgodnie z ustawą o Dystrybucji Ubezpieczeń, każda osoba wykonująca czynności agencyjne ma obowiązek doskonalenia umiejętności zawodowych poprzez odbycie co najmniej 15 godzin szkoleń zawodowych do 31 grudnia 2019.

Przed nami ostatnie kilkanaście tygodni, które pozostały na realizację  szkoleń zawodowych IDD. Niektórym może się wydawać, że to sporo czasu, ale z doświadczenia wiem, że dla wielu pośredników już dziś jest go za mało. Biorąc pod uwagę, że z Wartą współpracuje ponad 40.000 pośredników realizacja obowiązku 15 godzin szkoleń w ostatniej chwili może być utrudnione, a w wersji stacjonarnej nawet niemożliwe. Z tego powodu gorąco zachęcam do zrealizowania szkoleń jak najszybciej – najlepiej teraz, jutro, w tym tygodniu. Warta umożliwiła realizację szkoleń zarówno w formie elearningowej jak i stacjonarnej. Prościej się nie da! A mając w ręku wystawione przez nas zaświadczenie – będziecie mieć spokój – przynajmniej na kolejny rok. – radzi Dagmara Różańska, Dyrektor Departamentu Szkoleń i Rozwoju Sieci Sprzedaży.

 

  1. W jakiego typu szkoleniach trzeba wziąć udział, aby spełnić warunki ustawy?

Ustawa wyraźnie precyzuje możliwy do wyboru zakres szkoleń oraz określa zasady ich przeprowadzania. Nie wskazuje natomiast, jaki konkretnie program ma wybrać dany pośrednik. Warta udostępnia zatem szkolenia zgodnie z wymogami ustawy, a to pośrednik decyduje w których z nich będzie uczestniczył, tak by najlepiej odpowiadało to jego potrzebom w bieżącym roku.

  1. Czy można wykonać wszystkie szkolenia on-line, czy trzeba również uczestniczyć w szkoleniach tradycyjnych?

Szkolenia można realizować w formie e-learningowej, stacjonarnej lub w trybie mieszanym. Różnią się jednak wymogi ich realizacji –np. przy każdym szkoleniu e-learningowym, dodatkowo trzeba zaliczyć po nim test, szkolenia stacjonarne natomiast muszą być odpowiednio udokumentowane. Ogólnie forma zrealizowania 15 godzin jest dowolna i zależy od pośrednika.

  1. Czy można łączyć godziny szkoleń zrealizowane w różnych Towarzystwach?

Szkolenia odbyć można u jednego ubezpieczyciela lub w kilku Towarzystwach. Każdy ubezpieczyciel wystawi zaświadczenie za szkolenia odbyte pod jego nadzorem. W takim przypadku pośrednik ma obowiązek  dostarczyć zaświadczenia do pozostałych, tak by w każdym Towarzystwie potwierdzić zrealizowanie obowiązku  15h szkoleń zawodowych. WAŻNE! Informacja o szkoleniach zawodowych zrealizowanych w Warcie jest automatycznie przekazywana do właściwej jednostki potwierdzającej liczbę 15h w Warcie, zatem nie ma potrzeby jej dodatkowego potwierdzania przez pośredników.

  1. Czy do puli 15 godzin szkoleń Warta zalicza szkolenia zarówno TUiR jak i TUnŻ Warta, czy dla każdej firmy trzeba wykonać je osobno?

Pośrednik powinien zrealizować łącznie 15 godzin szkoleń zawodowych zgodnie ze swoimi potrzebami w danym okresie rozliczeniowym. To on decyduje, czy realizuje je w zakresie ubezpieczeń na życie, czy ubezpieczeń majątkowych, czy łączy oba obszary. W Warcie rekomendujemy, aby sprzedając ubezpieczenia w obu Spółkach realizować szkolenia z obu obszarów. Decyzja jednak pozostaje po stronie pośrednika, ważna jest realizacja 15h szkoleń, zgodnie z wymogami ustawy.

  1. Czy Warta honoruje zaświadczenia wystawione przez innych ubezpieczycieli, jeśli tak to na jakich zasadach?

Tak, pod warunkiem, że zaświadczenie będzie wystawione poprawnie zgodnie z wymogami ustawy. Takie zaświadczenie Pośrednik powinien wysłać do Warty na następujące adresy mailowe:

ZOKD@warta.pl (dla agentów TUiR)

umowa.agencyjnaTUnZ@warta.pl (dla agentów TUnŻ)

  1. Na jakich zasadach i w jakiej formie Warta wystawia zaświadczenia o przebytych szkoleniach?

Warta wystawia zaświadczenia za szkolenia elearningowe IDD oraz za szkolenia stacjonarne IDD, zrealizowane w Spółkach Warty udokumentowane i poprawnie zarejestrowane. Wszystkie zaświadczenia wystawiamy w formie elektronicznej. Obecnie zostały wystawione zaświadczenia za pierwsze półrocze. Od września  zaświadczenia wystawiane będą raz na miesiąc. Zaświadczenia są udostępniane przez DSiRSS na koncie Agenta na ePlatformie, pod adresem: https://eplatforma.warta.pl w zakładce „Pozostałe dokumenty”.

  1. Skąd mam wiedzieć, ile jeszcze godzin szkoleń zawodowych muszę zrealizować?

Po zalogowaniu się na swoje konto na Platformie Szkoleniowej, każdy Agent i OFWCA ma możliwość sprawdzenia dotychczas zrealizowanej liczby godzin w Warcie (liczba godzin podana jest sumarycznie oraz w rozbiciu na spółki, ale pamiętamy że liczy się suma godzin – czyli min 15h).

PAMIĘTAJ

  1. Zegarek IDD pokazuje tylko godziny uzyskane w Warcie, nie ma w nim informacji o szkoleniach zrealizowanych w innych TU
  2. W związku z tym, że wymiar szkolenia zawodowego nie może przekroczyć 8 godzin dziennie (a czasem pomimo wielu monitów i komunikatów, takie sytuacje mają miejsce), wszystkie szkolenia są dodatkowo ostatecznie weryfikowane przez pracowników DSiRSS, co znaczy, że pomimo tego, że Agent odbył szkolenie, po weryfikacji jego godziny zrealizowane nadmiarowo nie zostaną zaliczone – niezależnie od formy.

Zapoznaj się również z plikiem FAQ  dotyczącym realizacji szkoleń IDD w Warcie.

Oceń Artykuł