Obowiązkowe szkolenia IDD – Pytania i odpowiedzi cz.2

Czas do zrealizowania szkoleń masz tylko do końca listopada. Nie warto ryzykować – zrób je już dziś! Dzięki artykułowi poznasz o nich wszelkie praktyczne informacje, które powinieneś znać.

Obowiązkowe szkolenia IDD – Pytania i odpowiedzi cz.2
  1. W jaki sposób mogę otrzymać zaświadczenia? Gdzie mogę znaleźć plik, który je zawiera?

Wszystkie generowane cyklicznie zaświadczenia dotyczące szkoleń zawodowych zrealizowanych w WARCIE (przez agentów i ich OFWCA) są udostępnione przez DSiRSS na koncie Agenta na ePlatformie, pod adresem: https://eplatforma.warta.pl. Można je znaleźć w zakładce Pozostałe dokumenty.

  1. Dlaczego plik z zaświadczeniami jest zabezpieczony hasłem? Jakie powinienem wpisać hasło?

Pliki z zaświadczeniami są paczkami z bardzo dużą ilością danych osobowych, dlatego zabezpieczyliśmy je hasłem w celu jak najlepszego ich zabezpieczenia. Niektóre pliki z zaświadczeniami mogą nie wymagać hasła.

ePlatforma TUiR:

Hasłem pozwalającym na otwarcie pliku z zaświadczeniami jest numer agencyjny ZSI (kombinacja literowo-cyfrowa np.WROH00000). Znajdziesz je w trzeciej kolumnie „ID.PODM ZSI”. 1 września odbyła się zmiana numerów agencji. Jeżeli numer danej agencji został zmieniony, należy wprowadzać STARY numer (np. WROH… zamiast A000…)

ePlatforma TUnŻ:

Hasłem pozwalającym na otwarcie pliku z zaświadczeniami jest numer ID pośrednika (kombinacja cyfrowa np. 1234567). Znajdziesz je w trzeciej kolumnie „ID pośrednika”.

UWAGA: Istotne jest, czy, pobierając zaświadczenia, jesteś zalogowany na ePlatformę poprzez moduł TUiR czy TUnŻ. Zwróć uwagę, czy podczas próby pobrania zaświadczeń używasz numeru agencyjnego odpowiedniego dla modułu, przez który zostałeś zalogowany. W przypadku zmiany numeru agencyjnego należy użyć numeru, na który zostały wystawione zaświadczenia (Będzie on widoczny w miejscu wskazanym na zamieszczonych wyżej obrazkach).

  1. Dlaczego liczba godzin na zaświadczeniu nie jest zgodna z liczbą godzin na platformie szkoleniowej? Skąd ta różnica?

Rozbieżność informacji dotyczącej liczby odbytych godzin szkoleń zawodowych może wystąpić w dwóch sytuacjach:

  • Przekroczony został dzienny limit godzin zrealizowanych szkoleń (limit ten wynosi 8h i jest liczony łącznie dla szkoleń stacjonarnych i e-learningów) – przypadki przekroczenia limitu podlegają weryfikacji i takie szkolenia będą usuwane z dziennej historii szkoleń uczestnika – co będzie miało także wpływ na zmniejszenie wyświetlanej na zegarze szkoleń IDD na platformie szkoleniowej liczby zrealizowanych godzin szkoleń zawodowych. Pamiętaj o tym, że limit dotyczy wymiaru godzinowego szkoleń podanego na pierwszej stronie szkolenia elearningowego lub w zaproszeniu na szkolenie stacjonarne, a nie faktycznego czasu spędzonego na ich realizacji.
  • Szkolenia zostały zakończone, jednak test końcowy nie został zaliczony – każde szkolenie IDD zamieszczone na platformie szkoleniowej https://centrumszkolenwarta.pl zakończone jest testem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Aby realizacja szkolenia była zaliczona, a godziny odpowiadające szkoleniu zostały wykazane na zaświadczeniu, konieczne jest ukończenie testu z wynikiem pozytywnym.

PRZYPOMINAMY: Ze względu na to, że każde szkolenie IDD musi zostać wcześniej zweryfikowane przez pracownika DSiRSS pod względem zgodności z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń,  informacje prezentowane na zegarze szkoleń  IDD na platformie szkoleniowej mogą ulegać zmianie, dlatego powinny być traktowane wyłącznie poglądowo – zegarek automatycznie zlicza wszystkie aktywności pierwotnie oznaczone jako adekwatne dla IDD natomiast nie waliduje np. czy dana osoba nie przekroczyła dozwolonego czasu 8 godzin szkolenia zawodowego dziennie.

  1. Potrzebuję pilnie zaświadczeń dla kilku moich OFWCA, którzy ukończyli szkolenia zawodowe kilka dni temu. Czy jest to możliwe?

Niestety nie wystawiamy zaświadczeń za pojedyncze szkolenia zrealizowane przez agentów lub OFWCA. Zaświadczenia są wystawiane zbiorczo w cyklach wyznaczanych przez Wartę.

  1. Co mam zrobić po tym jak otrzymałem zaświadczenie o zrealizowaniu szkoleń zawodowych? Czy mam je przekazać do WARTY?

Zaświadczeń za szkolenia zrealizowane w WARCIE NIE należy przesyłać do WARTY.

Zaświadczenia o szkoleniach zawodowych zrealizowanych poza WARTĄ, należy przesyłać na następujące adresy mailowe:

  1. Czy Warta honoruje zaświadczenia innych TU?

Warta honoruje zaświadczenia z innych TU. Jedynym warunkiem jest zgodność szkoleń z wymogami z ustawy IDD.

  1. Co mam zrobić, jeśli otrzymałem zaświadczenie zawierające błąd?

W przypadku wystawienia błędnego zaświadczenia, prosimy o kontakt ze swoim menedżerem.

 

 

Oceń Artykuł