Nie narażaj się na konsekwencje związane z RODO

Pamiętaj, aby być skrupulatnym w procesach weryfikacyjnych danych Twoich klientów. W poniższym artykule przypominamy, co musisz wiedzieć.     

Nie narażaj się na konsekwencje związane z RODO

W związku z narastająca liczbą naruszeń ochrony danych osobowych, prosimy o większą staranność w procesach związanych z weryfikacją danych osób zawierających umowy ubezpieczenia.

Od początku roku zarejestrowaliśmy bardzo dużą liczbę naruszeń ochrony danych osobowych, podlegających zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i do osób, których dane dotyczą.

Na czym najczęściej polegają naruszenia?

  1. braku prawidłowej weryfikacji osób wnioskujących o zawarcie umowy ubezpieczenia (umowy są zawierane na inne osoby, niż te, które przychodzą do agenta i chcą zawrzeć ubezpieczenie – najczęściej są to poprzedni właściciele pojazdów)
  2. wpisywaniu na umowie ubezpieczenia danych nieprawidłowej osoby (najczęściej zgadza się tylko imię i nazwisko, a dalsze dane wpisywane na polisę, dotyczą innej osoby o tym samym imieniu i nazwisku, która jako pierwsza pojawiła się na liście w systemie).

WAŻNE

Zgłaszanie ciągle tych samych naruszeń może spowodować po stronie Organu Ochrony Danych Osobowych wątpliwość co do przyjętych rozwiązań organizacyjnych i braku prawidłowej reakcji na powtarzające się błędy. Ponadto osoby, które są informowane o naruszeniu ich danych zgłaszają się z roszczeniami odszkodowawczymi, co negatywnie wpływa na Twój i nasz wizerunek.

Prawidłowe reagowanie spółki powinno być nastawione na ograniczanie występowania błędów i przeciwdziałanie naruszaniu danych osobowych klientów.

Co zawsze musisz zrobić, aby być zgodnym z RODO?

Każdy Agent Ubezpieczeniowy/Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, powinien/a:

  • prawidłowo zweryfikować tożsamość osoby wnioskującej o ubezpieczenie. Weryfikacji dokonasz na podstawie dokumentu tożsamości – sprawdzamy, czy wszystkie dane podane przez tą osobę zgadzają się z danymi na dokumencie, którym ta osoba się posługuje,
  • jeżeli korzystasz z podpowiedzi przez system informatyczny – powinieneś dokładnie sprawdzić wszystkiedane zaciągane z systemu, czy rzeczywiście dotyczą osoby wnioskującej o ubezpieczenie.

Kolejne te same naruszenia będą przedmiotem głębszej analizy ze strony Departamentu Compliance i mogą wiązać się z dalej idącymi konsekwencjami, o których mowa w umowach agencyjnych.

Oceń Artykuł