IDD pod lupą mediów

W mediach coraz głośniej o nowej ustawie o dystrybucji ubezpieczeń. Oznacza to, że również Twoi klienci będą coraz bardziej świadomi nowych obowiązków agenta. Zobacz, o czym informuje prasa i co powinieneś wiedzieć!

IDD pod lupą mediów

IDD, czyli Ustawa o Dystrybucji Ubezpieczeń, która zacznie obowiązywać od 1 października,  to jeden z ważniejszych aktów prawnych dla naszej branży. IDD wprowadzi wiele zmian i znacząco wpłynie na rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego. Niedopełnienie przez agenta nowych obowiązków wiązać się będzie z ryzykiem nałożenia na niego kar pieniężnych przez Komisję Nadzoru Finansowego, a nawet odpowiedzialnością karną dystrybutora.

Klient przede wszystkim

Dyrektywa ma dążyć do zapewnienia jak największej ochrony konsumentom, dlatego też IDD to ostatnio gorący temat w mediach. Zobacz poniższe trzy artykuły, jeden adresowany do agentów oraz dwa do klienta. Warto znać opinie i stanowiska prasy, na które mogą trafić Twoi obecni czy przyszli klienci!

IDD – na co zwraca uwagę prasa?
Przede wszystkim na następujące fakty:

  • dystrybutor ubezpieczeń ma obowiązek postępować zgodnie z najlepiej pojętym interesem swoich klientów;
  • agent ma obowiązek zrozumiałego przedstawienia informacji o produkcie ubezpieczeniowym oraz o charakterze wynagrodzenia. Nie będzie musiał ujawniać kwoty honorarium, jednak klient będzie miał prawo wiedzieć, czy sposób i charakter otrzymywanego wynagrodzenia wpływa na ofertę proponowanych produktów;
  • agent zobowiązany będzie do stosowania określonych procedur zatwierdzania oraz zarządzania produktem;
  • zakaz współpracy agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
  • konflikty interesów;
  • kary administracyjne.

Przeczytaj: z perspektywy klienta

Czy IDD ma tylko złe strony? Autor artykułu w Gazecie Ubezpieczeniowej przekonuje, że wcale nie! Jak podkreślają eksperci, większe regulacje prawne mogą prowadzić do paradoksalnie większej sprzedaży ubezpieczeń. Dokładniejsza analiza potrzeb klienta pomaga w dobraniu dla niego polisy o szerszym zakresie ochrony. Co jeszcze? Przekonaj się i pobierz artykuł.

Przeczytaj: z perspektywy agenta

Dyrektywa IDD znacząco wpłynie na rynek ubezpieczeń. Dlatego tak ważne jest, abyś był świadomy nie tylko wszystkich regulacji ale też i opinii, które krążą w mediach.

Oceń Artykuł

Poznaj historie napisane przez życie