Czynności agencyjne a czynności brokerskie

Przypominamy, że jakiekolwiek dokumenty zawierające próbę uprawnienia agenta przez klienta do jego reprezentacji są niezgodne z obecnie obowiązującą Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 roku.

Czynności agencyjne a czynności brokerskie

Zgodnie z Ustawą, działania takie mogą zostać uznane za wykonywanie przez agenta czynności brokerskich, co stoi w sprzeczności z regulacją Art.25 i zgodnie z Art. 89 podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą, Agent działa w imieniu zakładu ubezpieczeń a Broker działa w imieniu klienta. W związku z tym, chcielibyśmy poinformować, że tego typu pisma nie będą przez nas rozpatrywane.

 

Oceń Artykuł