Czy możesz kserować dowody klientów?

12 lipca wchodzą w życie zapisy ustawy o dokumentach publicznych. Wśród zapisów znajdują się takie, na podstawie, których zabronione będzie tworzenie kopii dokumentów potwierdzających tożsamość właściciela. Czy zapisy dotyczą również Waszych agencji?

Czy możesz kserować dowody klientów?

W związku z wzrastającą liczbą pytań dotyczących możliwości kopiowania dokumentów potwierdzających tożsamość właściciela,  jak również dowodów rejestracyjnych, chcielibyśmy poinformować, że:

  • nowa ustawa o dokumentach publicznych, która weszła w życie 12 lipca b.r. nie zabrania wykonywania kserokopii lub skanów dokumentów,
  • mogą być one tworzone i przechowywane na dotychczasowych zasadach.

Ustawa zabrania wyłącznie tworzenia repliki dokumentów, czyli odwzorowywania lub kopiowania oryginału w taki sposób, że uzyskana kopia będzie posiadać cechy autentyczności  – łudząco będzie przypominać oryginał.

W związku z powyższym, dotychczasowe praktyki w zakresie utrwalania dokumentów wymaganych w procesach sprzedaży i obsługi posprzedażowej, pozostają bez zmian.

Oceń Artykuł