Co powinieneś wiedzieć o najmie pojazdów zastępczych?

Klient zgłasza się do Ciebie z prośbą o skorzystanie z pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC – z pewnością taka sytuacja brzmi dla Ciebie znajomo. O czym powinieneś go
w takiej sytuacji poinformować? Jaki samochód mu przysługuje, na jak długo? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszych najnowszych Wytycznych. Zapoznaj się z nimi już dziś!

Co powinieneś wiedzieć o najmie pojazdów zastępczych?

Otrzymujemy od Was wiele pytań odnośnie procesu najmu pojazdów zastępczych poszkodowanemu (lub osobie przez niego upoważnionej) w szkodach z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej  (zwanych dalej Klientami) w TUiR „WARTA” S.A.

Dlatego przygotowaliśmy dla Was wytyczne, aby cały proces organizacji takiego pojazdu przebiegał bezproblemowo oraz szybko, zarówno dla Was, jak i dla klienta. Zapoznajcie się z nimi i stosujcie w codziennej pracy.

 1. Wytyczne dotyczące sposobu postępowania przez Agenta Warty.
 2. Opis organizacji najmu pojazdu zastępczego w Warcie.

1. Wytyczne dotyczące sposobu postępowania przez agenta warty

Jeżeli zgłosi się do Ciebie Klient Warty, który potrzebuje skorzystać z pojazdu zastępczego
z ubezpieczenia OC, należy:

 • poinformować Klienta, że Warta zorganizuje dla niego pojazd zastępczy,
 • przedstawić zalety takiego rozwiązania tj.:
  1. wysoka jakość samochodów we flocie wypożyczalni współpracujących z Wartą,
  2. samochody w wypożyczalniach współpracujących z Wartą to auta stosunkowo nowe,
  3. samochody są podstawiane i odstawiane w miejsce wskazane przez Klienta,
 • skierować Klienta do Centrum Obsługi Klienta Warty pod numerem 502 308 308 – pracownik Warty ustali potrzeby Klienta dotyczące pojazdu zastępczego i zorganizuje najem
  w wypożyczalni współpracującej z Wartą,
 • poinformować Klienta, że jeżeli skorzysta z oferty innego podmiotu niż wypożyczalnia bądź warsztat współpracujący z Wartą, wówczas Warta zweryfikuje roszczenie takiego podmiotu
  i uzna tylko uzasadnione koszty najmu tj. takie, jakie Warta poniosłaby, organizując najem
  w jednej z wypożyczalni współpracującej z Wartą (poniżej stawki najmu akceptowane przez Wartę).

Powyższe Wytyczne dotyczą także szkód likwidowanych przez Wartę w ramach Bezpośredniej Likwidacji Szkód oraz szkód z ubezpieczenia OC Szybka Wypłata.

W przypadku wszelkich zapytań lub interwencji ze strony Klientów dotyczących spraw likwidacyjnych, właściwym zachowaniem Agenta jest wskazanie Klientowi dostępnych dla niego narzędzi i kanałów kontaktu z ubezpieczycielem tj.:

 • Aplikacja mobilna WARTA MOBILE
 • Centrum Obsługi Klienta – 502 308 308
 • Strona www.warta.pl

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami Umowy Agencyjnej Agent nie może  reprezentować klienta, ubezpieczonego, poszkodowanego w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne świadczenia należne z tytułu umowy ubezpieczenia.

Przypominamy, że jakiekolwiek dokumenty zawierające próbę uprawnienia agenta przez klienta do jego reprezentacji są niezgodne z obecnie obowiązującą Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń  z dnia 15 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z Ustawą, działania takie mogą zostać uznane za wykonywanie przez agenta czynności brokerskich, co stoi w sprzeczności z regulacją Art.25 i zgodnie z Art. 89 podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą, Agent działa w imieniu zakładu ubezpieczeń a Broker działa w imieniu klienta.

2. Organizacja najmu pojazdu zastępczego w warcie w szkodach z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

 • Co powinien zrobić Klient, który potrzebuje samochodu zastępczego z OC?

Klient powinien zadzwonić na infolinię Warty – 502 308 308 i zgłosić taką potrzebę (w trakcie zgłoszenia szkody lub w późniejszym etapie likwidacji szkody).

W trakcie zgłoszenia szkody Klient jest informowany o możliwości organizacji najmu pojazdu zastępczego przez Wartę, a także o akceptowanej przez nas dobowej stawce najmu
w przypadku chęci skorzystania z innej formy najmu.

Jeśli poszkodowany skorzysta z oferty Warty, wówczas zorganizujemy najem w wypożyczalni współpracującej, a następnie rozliczymy się bezpośrednio z tym podmiotem.

W przypadku, gdy klient zdecyduje się na ofertę podmiotu, który z Wartą nie współpracuje, wówczas zwrócimy klientowi takie koszty, jakie Warta poniosłaby organizując najem w wypożyczalni współpracującej. Poniżej przedstawiamy tabelę akceptowanych stawek dla poszczególnych klas pojazdów.

 • Gdzie Warta podstawi auto zastępcze? Jakiej klasy samochód dostanie Klient?

Warta zorganizuje zarówno dostarczenie samochodu zastępczego we wskazane przez Klienta miejsce,
jak i odebranie go, gdy już nie będzie potrzebny. Koszty podstawienia i odbioru pojazdu pokryje Warta.

Standardem jest, że klient dostaje samochód tej samej klasy jak ten, którego używał.

Obecnie Warta współpracuje z kilkoma sieciowymi wypożyczalniami. Mają one swoje lokalizacje
w ponad 300 miejscach w całej Polsce i dysponują flotą około 10 000 pojazdów.

 • Czy Klient musi ponosić jakieś opłaty z tytułu najmu pojazdu zastępczego? 

Klient ponosi wyłącznie koszty paliwa oraz ewentualne opłaty, wynikające z użytkowania samochodu zastępczego niezgodnie z przeznaczeniem oraz przepisami prawa, podobnie jak miałoby to miejsce
w przypadku użytkowania własnego samochodu.

Natomiast opłaty, których klient nie musiałby ponosić korzystając z własnego samochodu pokrywa Warta, w ramach rozliczenia ze współpracującą wypożyczalnią, np. wyjazd autem za granicę. Co istotne, umowy najmu z wypożyczalniami współpracującymi z Wartą nie przewidują pobierania opłat od klienta za przekroczenie dziennego limitu kilometrów.

 • Na jak długo przysługuje samochód zastępczy?

Pojazd zastępczy przysługuje na okres niezbędny do dokonania naprawy samochodu poszkodowanego lub w przypadku szkody całkowitej – do czasu zakupu nowego pojazdu.

 

 

Oceń Artykuł